niedziela, 16 września 2012

Chory na życie

Kipphardt pokazuje człowieka zdefektowanego. I tak jak mamy do czynienia z historią choroby, zwykłej choroby, tak tutaj chorobą jest życie. März jest chory na życie i to jest jego chorobą. (...) Ale co to znaczy: chory na życie, czy też - co w życiu jest chorobą? Role, na które jesteśmy skazani i związane z tym aktorstwo, czy próby uwolnienia się od ról? A jeżeli rolą staje się własne ciało, postać?

Feliks Tomaszewski, Ironiczna maska schizofreni [w:] Transgresje 4: Maski, tom 2

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz