czwartek, 13 czerwca 2013

Potępienie smutku

Fakt, że smutek często chodzi w parze z tłumioną agresją, prawdopodobnie wpływa na formowanie negatywnego nastawienia otoczenia do ludzi smutnych. Najwyraźniej fakt ten uwidacznia się w kulturze amerykańskiej, w której dość rygorystycznie obowiązuje zasada "keep smiling" i maska uśmiechu jest warunkiem powodzenia w kontaktach społecznych. Człowiek wesoły jest człowiekiem dobrym, a człowiek smutny - złym. Przypominają się słowa Zacchiasa (wiek XVII), prywatnego lekarza Innocentego X: "gaudet humore melancholica daemon" ("cieszy się diabeł z melancholii") lub św. Teresy: "u niektórych ludzi nad melancholią panuje szatan i w ten sposób przyciąga ich do siebie" (wg. Zilborga).

Antoni Kępiński, "Potępienie smutku" [w:] Melancholia

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz