poniedziałek, 19 sierpnia 2013

Bardzo długo była tylko ciemność.

Miło mi poinformować, że na portalu CarpeNoctem.pl ukazało się moje opowiadanie "Bardzo długo była tylko ciemność" - utrzymane, co oczywiste, w duchu tego, co możecie przeczytać na tej stronie.

To jest mój syn, tylko wygląda jak pies. – wyplu­wała z sie­bie ner­wowo jakaś stara kobieta. – Uro­dził się podobny do psa, ale zapew­niam pań­stwa, ze to stu­pro­cen­towy czło­wiek. – szep­tała przez łzy, kiedy poga­nia­cze nie dawali wiary jej sło­wom. – Spójrz­cie, w grun­cie rze­czy jest taki podobny do mnie. Posłu­chaj­cie, jak kwili. Jego ojciec zmarł, jestem sama, nikt się nim tak nie zaopie­kuje, jak jego matka. Zostaw­cie go przy mnie, pro­szę. Muszę go kar­mić, muszę go tulić, jest podobny do psa, ale to ludz­kie dziecko, potrze­buje miłości.

Odsze­dłem, pędzony tłu­mem i gło­sami poga­nia­czy w swoją stronę i nie widzia­łem, czy w końcu speł­niono jej prośbę.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz